Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı; elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının düşmesini sağlamaktır.


       Elektrik tesisatının bir toprak kaçağı civardaki canlılar için öldürücü olabileceği gibi enerji altında çalışan makine ekipman ve aletlerin kısa sürede bozularak yenilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarabilir.

 

       İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için topraklama yapılır.


       İşte tüm bu sebeplerden dolayı ilgili yönetmelik ve yasalarla topraklama zorunlu hale getirilmiş ve topraklama tesisatlarının sürekli denetim altında tutulması sağlanmıştır.


       Firmamız konuyla ilgili mevzuat ve kanunlara uygun mühendislik ve teknik çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak en uygun projeyi tesisinize dikkatle uygulayacaktır.

Dış Yıldırımlık ve Paratoner

Topraklama Sistemleri

Topraklama Projelendirme

Topraklama Periyodik Ölçüm Bakım

Paratoner Periyodik Ölçüm Bakım

Parafudur