Endüstriyel Tesisler, Konut, Elektrik Dağıtım şirketleri, Tarımsal Alanlar başta olmak üzere OG enerji ihtiyacı olan tüm alanlara, Orta Gerilim Sistemini trafolu yada trafosuz tesis ederek kusursuz çalışması için hizmet vermekteyiz.


       Bu Kapsamda etüt ve tasarım ile ihtiyacınız belirlenerek ilgili kurumlardan Enerji Müsaadesi alınması, Plan ve Profillerinin Hazırlanması, ÇED çalışmaları, Hat Projelendirme, Direk Tevziatı ve Optimizasyonu, Proje Onay İşlemlerinin Takibi, Kamulaştırma Plan ve Profillerinin hazırlanması, Orman izinlerinin alınması, Kadastro ve Tebligat işlemlerini titizlikle yürütmekteyiz.

Trafo Merkezleri Tesis Edilmesi

Enerji Nakil Hattı Tesis Edilmesi

OG Anahtarlama ve Koruma