Kırca Mühendislik Proje gurubu; son yıllarda kamu ve özel sektörün ciddi problemi haline gelen, yatırımların projelendirilmesi, ihale dosyalarının hazırlanması, teknik şartnamelerin hazırlanması, yer teslim ve işe başlama süreçlerinin takibi, yapılacak işin tekniğine uygun kusursuz yürütülerek işletilmesinin sağlanması konularında uzmanlaşmıştır.

 

       Elektrik alanında çeşitli disiplin ve uzmanlıklarda ekibin bir araya getirilmesi ile endüstriyel tesis, konut, sosyal tesislere akılcı çözümler üreterek projelendirme , teknik müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz.